all Mambers (japanease)

General Designers Association (DAS)
Management (FY2019) (Honorific titles omitted)

Representative Director / President (1 person)
Takahiro Shima

Representative Director / Vice President (2 persons)
Nobutada Saji (Suntory), Yoshiya Saito (Mainichi Shimbun)

Senior Executive Director (1 person)
Yasuhiro Otsuka

Executive Directors (8 people)
Motoji Araki Yukiko Kudo Akio SonoToshihiko Daimon, Atsuko Nakamura, Yoshihiro NoguchiTakashi Fujita, Kiho Mawatari, Sayomi Muto

Directors (22 people)
Toshiyuki Kita, Hiroko Koshino, Takashi Hanto, Tadayoshi Sakamoto, Manosuke Sugizaki, Kaname Senda, Yukichi Takada, Yoshimaru Takahashi, Eriko Takezawa, Hirofumi Tamai, Hiroaki Hama, Etsuo Yamada, Yasuyuki Nakajo (Sakae), Shiro Umemoto (Mainichi Broadcasting), Yojiro Kinoshita Hiroyuki Shibahara (Hankyu Design Systems)Kunihiko Tsukamoto (Tsukamoto Gakuin) Noco Tsukamoto (Wacoal), Junya Nakao, Seiji Motobayashi (Motobayashi)

Managers (3 people)
Junichiro Kunibe Yuka Miyata Akihiko TamuraAdvisor (1 person)Soda Taro

Senior Advisors (7 people)
Junichi Sakurai, Shigeshi Omori, Masaaki Ohira, Hayato Kanno, Ichiro Takeuchi, Shin Matsumoto, Noriaki Miyagawa, Takao YamadaSpecial, AdvisorSeiichiro Wada